Över 80 % av barnfamiljer känner till Den Stora Leksaksboken!

Enligt en studie utförd i december 2022 är Den Stora Leksaksboken den mest igenkända leksakskatalogen i Finland. Leksaksbokens popularitet har dessutom ökat från året innan. Bland leksakskataloger känner konsumenter bäst till Den Stora Leksaksboken på basis av namn och bild. På basis av bild känner över 80 % av barnfamiljer i Finland till Den Stora Leksaksboken!

I studien utvärderade konsumenterna effekterna av olika reklamkanaler på barns leksaksönskningar. De viktigaste influenserna ansågs komma från:

1. Leksakskataloger
2. TV-reklam
3. Reklam i affärer

Den Stora Leksaksboken är även den mest bläddrade leksakskatalogen i Finland. Nästan 70 % av de barn och över 70 % av de vuxna som mottagit Leksaksboken har bläddrat i katalogen. Den älskade Leksaksboken förvaras också länge. Över 70 % av de som deltog i studien förvarar Leksaksboken i en månad eller längre.

Studien undersökte populariteten av nio leksakskataloger i Finland som publicerats runt jul. Totalt 500 personer deltog i studien. Studien genomfördes av MPS Enterprises.

Den Stora Leksaksboken delas ut två gånger om året; en sommarkatalog och en julkatalog.
Katalogen delas ut till familjer med barn under 10 år
.